Skip to Content

Декрет Тимчасового уряду Киргизької Республіки

Прапор Киргизстану

Користуючись своїм священним правом носія суверенітету і єдиного джерела державної влади Киргизької Республіки, 6-7 квітня 2010 народ Киргизстану повалив антинародний режим К. С. Бакієва. В результаті народного волевиявлення державна влада перейшла до Тимчасового уряду Киргизької Республіки.

З метою створення дієвої системи державного управління від імені народу Киргизстану Тимчасовий уряд Киргизької Республіки приймає справжній Декрет:

Державна влада в Киргизькій Республіці відповідно з народним волевиявленням переходить до Тимчасового уряду Киргизької Республіки.
У Киргизькій Республіці до прийняття нової редакції Конституції Киргизької Республіки Конституція, ухвалена референдумом (всенародним голосуванням) 21 жовтня 2007, зберігає свою юридичну силу. Повноваження і функції, закріплені в Конституції за президентом, Верховною Радою та урядом Киргизької Республіки, покладаються на тимчасовий уряд Киргизької Республіки.
Жогорку Кенеш Киргизької Республіки 4-го скликання справжнім декретом розпускається.
Відповідно до конституційного принципу про приналежність влади народу Киргизстану і цим Декретом законодавчі повноваження і функції Жогорку Кенеша на період до виборів нового складу Жогорку Кенеша здійснює Тимчасовий уряд Киргизької Республіки.
Діяльність Центральної виборчої комісії з виборів і проведення референдумів припиняється до прийняття нового Кодексу про вибори Киргизької Республіки.
Тимчасово зберігається структура уряду, затверджена законом № 283 «Про затвердження структури уряду Киргизької Республіки» від 22 жовтня 2009 року.
Діяльність апаратів уряду і Жогорку Кенеша припиняються на період до формування уряду і Жогорку Кенеша в порядку, встановленому Конституцією Киргизької Республіки.
Повноваження і функції апаратів уряду і Жогорку Кенеша покладаються на апарат Тимчасового уряду до формування уряду і Жогорку Кенеша Киргизької Республіки.
Співробітникам апаратів уряду і Жогорку Кенеша, не залученими до роботи апарату Тимчасового уряду, надаються тимчасові відпустки, а згодом - відпустки без збереження оплати праці відповідно до трудового законодавства Киргизької Республіки.
Державні органи, безпосередньо підпорядковані і підзвітні президенту, за винятком органів, зазначених у пункті 10 цього Декрету, переходять у підпорядкування Тимчасового уряду Киргизької Республіки. Управління справами президента, і Управління справами Жогорку Кенеша передаються у відання апарату Тимчасового уряду Киргизької Республіки.
Керівники місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, глави дипломатичних представництв в іноземних державах, державних установ і підприємств продовжують виконувати свої обов'язки до відповідного рішення Тимчасового уряду Киргизької Республіки.
Державні органи, що входять в Інститут президента (апарат президента, секретаріат президента, Центральне агентство з розвитку, інвестицій та інновацій, служба державного радника президента з питань оборони, безпеки та правопорядку, координаційно-дорадчі органи - Президентське нарада, Рада розвитку) і державні посади, входять в Інститут президента - державний радник президента з питань оборони, безпеки та правопорядку, державний міністр закордонних справ Киргизької Республіки - скасовуються.
Керівнику апарату Тимчасового уряду Киргизької Республіки утворити ліквідаційну комісію.
Ліквідаційної комісії в установленому порядку провести прийом-передачу документів та матеріальних засобів скасовуємо структур апарату Тимчасового уряду Киргизької Республіки.
Призначення на посади та звільнення з посад, передбачених Конституцією, здійснюються декретами Тимчасового уряду Киргизької Республіки.
Призначення виборів у Жогорку Кенеш здійснюється декретами Тимчасового уряду Киргизької Республіки.
Судді всіх судів, поведінка яких є небездоганним і відносно яких порушені дисциплінарні провадження і кримінальні справи, можуть бути достроково звільнені від займаної посади декретами Тимчасового уряду Киргизької Республіки.
Цей Декрет набуває чинності з моменту підписання і діє протягом перехідного періоду до прийняття Тимчасовим урядом Киргизької Республіки відповідного рішення.

Голова Тимчасового уряду Киргизької Республіки Роза Отунбаєва

Бішкек, 7 квітня 2010 рокуRambler's Top100 Яндекс цитирования